Lietuvos bankas
4206_7b47f936f85316f0b70599a7102ce376.png
1929-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1929 m.)

4206_7b47f936f85316f0b70599a7102ce376.png
3.6

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.