Lietuvos bankas
4207_92f0b756250984c157c184310c2c8276.png
1928-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1928 m.)

4207_92f0b756250984c157c184310c2c8276.png
3

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.