Lietuvos bankas
4208_23b32781cf7927ef06ec37d40bbff6c1.png
1927-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1927 m.)

4208_23b32781cf7927ef06ec37d40bbff6c1.png
3

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.