Lietuvos bankas
4209_7635a4bb0a490154bae4b238bd2be1a1.png
1926-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1926 m.)

4209_7635a4bb0a490154bae4b238bd2be1a1.png
3.1

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.