Lietuvos bankas
4210_4726df409a2b91c7e09987ffe30464bd.png
1925-06-11

Lietuvos banko 1925 m. apyskaita

4210_4726df409a2b91c7e09987ffe30464bd.png
2.8

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.