Lietuvos bankas
4211_64dfac4cf6bad2c6ad1c11621d47d50f.png
1924-06-11

Lietuvos banko 1924 m. apyskaita

4211_64dfac4cf6bad2c6ad1c11621d47d50f.png
3.1

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.