Lietuvos bankas
4212_40adcf0afa640de78123515cb7add072.png
1923-06-11

Lietuvos banko 1923 m. apyskaita

4212_40adcf0afa640de78123515cb7add072.png
2.8

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.