Lietuvos bankas
Lietuvos-bankininkystes-istorija.jpg
2000-01-03

Lietuvos bankininkystės istorija 1918–1941

Lietuvos-bankininkystes-istorija.jpg
0

Autorius Vladas Terleckas, redaktorė Eugenija Vilkauskienė.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2000, 444 p., 1 000 egz., ISBN 9986-651-26-3 (print), ISBN 978-609-8204-20-9 (online)

Knygoje nagrinėjama tarpukario Lietuvos bankininkystės istorija, pirmą kartą į ją įtraukiant ir Klaipėdos krašto kredito įmonių veiklą.