Lietuvos bankas
5244_7163cbbf3bede5ec9009a9077da074a7.png
2020-08-21

Kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga (2020 m. I pusm.)

5244_7163cbbf3bede5ec9009a9077da074a7.png
0

Apžvalgoje pateikiama bendra Lietuvoje veikiančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė, naudojant Lietuvos banko, valdymo įmonių, platintojų ir kitus duomenis. Skelbiama du kartus per metus.

KIS, Investicinė grąža, IRR, kolektyvinio investavimo subjektai, investavimas, Priežiūra