Lietuvos bankas
2020-02-26

Kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga (2019 m.)

0

Apžvalgoje pateikiama bendra Lietuvoje veikiančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Rengiant šią apžvalgą naudoti Lietuvos banko, valdymo įmonių, platintojų ir kiti duomenys.