Lietuvos bankas
4194_4258dc0a617fb62684456c54c0768d62.png
1993-07-30

Lietuvos banko biuletenis (1993 m. II ketv.)

4194_4258dc0a617fb62684456c54c0768d62.png
0

Šiuo pavadinimu leidinys nustotas leisti 2006 m. Reikiamą informaciją rasite išsamiuose Mėnesiniuose biuleteniuose.

statistika, ketvirtinis biuletenis