Lietuvos bankas
4324_b979cb8b65f015e5d5b5a814d938b5cf.png
2014-06-25

Finansinio stabilumo apžvalga (2014 m.)

4324_b979cb8b65f015e5d5b5a814d938b5cf.png
3

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus. Apžvalgos duomenys (4 MB )