Lietuvos bankas
4326_f3c299d78353125f3f73e54c4c22c3e7.png
2012-06-13

Finansinio stabilumo apžvalga (2012 m.)

4326_f3c299d78353125f3f73e54c4c22c3e7.png
3

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus. Apžvalgos duomenys (5 MB )