Lietuvos bankas
3934_1c4cd9f6c29e34d9270b79d7bb1d1b7e.png
2007-07-10

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 7)

3934_1c4cd9f6c29e34d9270b79d7bb1d1b7e.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.