Lietuvos bankas
3936_2cb7d0a2c80786d5b6bd3213529d4745.png
2007-05-15

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 5)

3936_2cb7d0a2c80786d5b6bd3213529d4745.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.