Lietuvos bankas
3937_ab25d4b015ae8574aee981d6d4cf8178.png
2007-04-10

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 4)

3937_ab25d4b015ae8574aee981d6d4cf8178.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.