Lietuvos bankas
3938_ea2875eb4187a9428dc0b18f1afc46f0.png
2007-03-10

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 3)

3938_ea2875eb4187a9428dc0b18f1afc46f0.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.