Lietuvos bankas
3939_f4024308ff851043d799c725f612d246.png
2007-02-10

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 2)

3939_f4024308ff851043d799c725f612d246.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.

Europos Centrinis Bankas, Euro zona, ECB, BVP, pasaulio ekonomika, euro zonos ekonomika, infliacija, finansavimo sąlygos, Pinigų politika, Finansų sektorius, valdžios sektoriaus skola, mėnesinis biuletenis