Lietuvos bankas
3940_19f24a21000468b592c4933648a7c895.png
2007-01-10

Mėnesinis biuletenis (2007 m. Nr. 1)

3940_19f24a21000468b592c4933648a7c895.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.