Lietuvos bankas
3946_920dad76dd5b809cc1a7e405887eb12a.png
2010-11-10

Europos centrinio banko mėnesinis biuletenis (2006 m. Nr. 7)

3946_920dad76dd5b809cc1a7e405887eb12a.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.