Lietuvos bankas
3947_304a529a0cd8c6973cfab1e1fababe70.png
2010-11-10

Europos centrinio banko mėnesinis biuletenis (2006 m. Nr. 6)

3947_304a529a0cd8c6973cfab1e1fababe70.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.