Lietuvos bankas
3943_2f1587cad49754c7395283ada11b4cf0.png
2006-10-10

Mėnesinis biuletenis (2006 m. Nr. 10)

3943_2f1587cad49754c7395283ada11b4cf0.png
0

Mėnesinis biuletenis nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. buvo paskelbiamas per vieną savaitę po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Jame buvo teikiami pinigų politikos sprendimų išaiškinimai ir išsami ekonominės padėties bei rizikos kainų stabilumui analizė. Vėliau jį pakeitė Ekonomikos biuletenis.