Lietuvos bankas
4912_daf92cb83af063f149f577521ef733d2.png
2018-06-21

Elektroninių pinigų įstaigų veiklos apžvalga (2017 m.) (audituoti duomenys)

4912_daf92cb83af063f149f577521ef733d2.png
0

Apžvalgoje pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio elektroninių pinigų įstaigų sistemos plėtrą (suteiktas naujas licencijas, planuojamas teikti paslaugas ir kt.) ir elektroninių pinigų įstaigų sistemą apibūdinančius finansinius duomenis (bendrą neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį, bendrą per pastaruosius 12 mėn. atliktų mokėjimo operacijų, nesusijusių su elektroniniais pinigais, skaičių, įsiskolinimus fiziniams ir juridiniams asmenims už neapmokėtus elektroninius pinigus ir teikiamas mokėjimo paslaugas, su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu susijusias pajamas, jų raidą atitinkamu laikotarpiu), informacija apie elektroninių pinigų įstaigoms nustatytų veiklos riziką ribojančių reikalavimų vykdymą, išnagrinėtų ginčų apžvalgą ir elektroninių pinigų įstaigoms aktualius priimtus naujus ar planuojamus priimti teisės aktus.

Priežiūra, el. pinigai, el. pinigų įstaigos, el. pinigų įstaiga, EPĮ, elektroninių pinigų įstaigos, elektroninių pinigų įstaiga