Lietuvos bankas
4950_88fe02ae27ee59fc83ec6d8a4368f66c.png
2018-09-27

Ekonomikos biuletenis (2018 m. Nr. 6)

4950_88fe02ae27ee59fc83ec6d8a4368f66c.png
0

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonai. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.