Lietuvos bankas
4778_84961a5ff8c58c461732349ca04a0f0a.png
2017-11-09

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 7)

4778_84961a5ff8c58c461732349ca04a0f0a.png
3.1

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonai. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Europos Centrinis Bankas, Euro zona, ECB, BVP, pasaulio ekonomika, euro zonos ekonomika, infliacija, finansavimo sąlygos, Pinigų politika, Finansų sektorius, valdžios sektoriaus skola