Lietuvos bankas
4763_d6b27029224b2d8a721c995a4c7c2289.png
2017-09-21

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 6)

4763_d6b27029224b2d8a721c995a4c7c2289.png
2.7

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonai. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.