Lietuvos bankas
4673_cc2b36e5d89ba9b6a85bf4afafebc8c5.png
2017-05-11

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 3)

4673_cc2b36e5d89ba9b6a85bf4afafebc8c5.png
3

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonai. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.