Lietuvos bankas
2020-03-19

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita (2019 m.)

0

Ataskaitoje apžvelgiama praėjusių metų ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų veikla, atlikta vykdant ECB priskirtas priežiūros užduotis.