Lietuvos bankas
5010_9c8c0d5d3a147431cf08ea1b55ee9f5a.png
2019-03-21

ECB priežiūros veiklos metų ataskaita (2018 m.)

5010_9c8c0d5d3a147431cf08ea1b55ee9f5a.png
0

Ataskaitoje apžvelgiama praėjusių metų ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų veikla, atlikta vykdant ECB priskirtas priežiūros užduotis.