Lietuvos bankas
5021_6e6fe28c6b0bf9196b1bfbd5b3b655e0.png
2019-04-01

ECB metų ataskaita (2018 m.)

5021_6e6fe28c6b0bf9196b1bfbd5b3b655e0.png
0

Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.