Lietuvos bankas
4879_57e85db76255892cb1cf10c3beb2d860.png
2018-04-09

ECB metų ataskaita (2017 m.)

4879_57e85db76255892cb1cf10c3beb2d860.png
0

Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.