Lietuvos bankas
4708_97be89bbb1027e3e29dc718f72922d57.png
2017-04-10

ECB metų ataskaita (2016 m.)

4708_97be89bbb1027e3e29dc718f72922d57.png
2.8

Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.