Lietuvos bankas
5074_1087161c31b00286d24540dbe8dfbeda.png
2019-09-18

Draudimo produktų informacinių dokumentų apžvalga

5074_1087161c31b00286d24540dbe8dfbeda.png
5

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į draudimo produkto informacinio dokumento pateikimo praktikoje problemas ir siekdamas identifikuoti geriausią praktiką bei skleisti ją draudimo rinkoje, atliko Lietuvos draudimo įmonių ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvoje, parengtų informacinių dokumentų analizę.