Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Europos sisteminės rizikos valdybos ataskaita

esrb_ar.jpg

Ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) vertina sisteminę riziką, apžvelgiamas ESRV politikos atsakas į nustatytą riziką ir veiksmai, kurių ji ėmėsi siekdama užtikrinti, kad šios politinės priemonės būtų įgyvendintos.

Skelbiama kartą per metus.

Vertimai į lietuvių kalbą skelbti 2012–2015 m. Vėlesnių leidinių santraukas lietuvių kalba galima rasti ESRV interneto svetainėje.

2015-07-22

Europos sisteminės rizikos valdybos ataskaita (2014 m.)