Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

ECB ekonomikos biuletenis

ECB EB.jpg

Biuletenyje pateikiama išsami informacija apie ekonomikos ir pinigų raidą – ja remdamasi Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priima pinigų politikos sprendimus. Į lietuvių kalbą verčiami kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. numeriai, t. y. kas antras biuletenio numeris, juose pateikiama išsami ekonominė ir pinigų raidos analizė, įskaitant ekspertų makroekonomines prognozes euro zonai dėl infliacijos, ekonomikos augimo, viešųjų finansų ir išorės prekybos. Kitų biuletenio numerių pateikiamos tik santraukos lietuvių kalba – jose pateikiami tarpiniai atnaujinti pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčiai.

Skelbiama aštuonis kartus per metus, praėjus dviem savaitėms po kiekvieno ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio.

2004–2014 m. skelbta pavadinimu „Mėnesinis biuletenis“.

2024-06-20

Ekonomikos biuletenis (2024 m. Nr. 4)

2024-04-25

Ekonomikos biuletenis (2024 m. Nr. 3)

2024-03-21

Ekonomikos biuletenis (2024 m. Nr. 2)

2024-02-08

Ekonomikos biuletenis (2024 m. Nr. 1)