Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

ECB pranešimas apie konvergenciją

ECB-pranesimas-apie-konvergencija.jpg

Pranešime nagrinėjama pažanga, kurią padarė euro zonai nepriklausančios valstybės narės, siekiančios įvykdyti kriterijus, reikalingus eurui įsivesti.

Skelbiama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybių narių, kurios siekia tapti euro zonos narėmis, prašymu.

2022-06-28

Pranešimas apie konvergenciją (2022 m. birželio mėn.)

2020-06-10

Pranešimas apie konvergenciją (2020 m. birželio mėn.)

2018-05-23

Pranešimas apie konvergenciją (2018 m. gegužės mėn.)

2016-06-07

Pranešimas apie konvergenciją (2016 m. birželio mėn.)