Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Mokslinis žurnalas „Pinigų studijos“

Leidinyje skelbiami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, komentarai ir mokslo veikalų recenzijos.

Skelbta 1997–2016 m.