Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

1928–1940 m. Lietuvos banko biuleteniai

Biuleteniuose pateikiama informacija apie to meto Lietuvos žemės ūkį, pramonę, rinką ir kainas, užsienio ir vidaus prekybą, finansus ir kreditą, Lietuvos banko veiklą.

Skelbta kas ketvirtį.

1940-05-01

Lietuvos banko biuletenis (1940 m. gegužės mėn.)

1940-02-01

Lietuvos banko biuletenis (1940 m. vasario mėn.)

1939-11-01

Lietuvos banko biuletenis (1939 m. lapkričio mėn.)

1939-08-01

Lietuvos banko biuletenis (1939 m. rugpjūčio mėn.)