Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Lietuvos banko 1923–1939 m. apyskaitos

Apyskaitose pateikiama informacija apie to meto Lietuvos banko balansą, sąskaitų apyvartą, pelno ir nuostolių sąskaitą.

Skelbta kartą per metus.

1939-06-11
1938-06-11
1937-06-11
1936-06-11