Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Valiutų rinka

Leidinyje pateikiami valiutų pirkimo ir pardavimo už litus bei tarpvaliutinių sandorių duomenys.

Skelbta kas mėnesį.

Nuo 2009 m. kovo mėn. leidinys nerengiamas. Išsamūs valiutų rinkos duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

2009-02-28
2009-01-28
2008-12-28
2008-11-28