Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Mėnesinis biuletenis

Biuletenyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika.

Skelbta kas mėnesį.

Nuo 2018 m. vasario mėn. leidinys nerengiamas. Išsamūs statistiniai duomenys skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

2018-01-31

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 12)

2017-12-29

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 11)

2017-12-01

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 10)

2017-10-30

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 9)