Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Su klimatu susijusios informacijos apie Lietuvos banko ne pinigų politikos portfelius ataskaita

Su klimatu susijusios informacijos apie Lietuvos banko ne pinigų politikos portfelius ataskaita

Lietuvos bankas ir Eurosistema yra pasiryžę prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemas: valdyti su klimatu susijusias rizikas, padėti sklandžiai pereiti prie anglies dvideginio neišskiriančios ekonomikos, skatinti platesnio masto veiksmus, mažinti poveikį aplinkai. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas siekia užtikrinti didesnį valdomo investicijų portfelio rizikų, susijusių su klimato kaita, ir portfelio poveikio klimatui skaidrumą.

2023-03-30

Su klimatu susijusios informacijos apie Lietuvos banko ne pinigų politikos portfelius ataskaita