Lietuvos bankas
5345_6620504d18a0a3297e77054f4bae9867.png
2021-05-24

Bendros Ekonominės ir pinigų sąjungos skolos pasiūlymai: nuo „Next Generation EU“ iki Euroobligacijų

5345_6620504d18a0a3297e77054f4bae9867.png
5

Europos Sąjungos „Next Generation EU“ programa – reikšmingas žingsnis į priekį tiek ekonominių krizių valdymo srityje, tiek apskritai „gilinant“ Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS), kadangi paketas numato bendros skolos emisiją ir fiskalinius pervedimus tarp šalių narių. Šiame straipsnyje „Next Generation EU“ analizuojama lyginamajame kontekste kartu su kitais pagrindiniais bendros EPS skolos pasiūlymais, pateikiant analizės rezultatų suvestinę. Straipsnyje prieinama išvados, kad susitarimas dėl atsigavimo fondo neužpildo pagrindinių dabartinės EPS institucinės architektūros spragų, atsiveriančių visų pirma dėl bendros saugaus turto priemonės nebuvimo. Bendrų Euroobligacijų su solidariomis garantijomis emisija prisidėtų prie geresnės Ekonominės ir pinigų sąjungos atitikties Optimalios valiutos erdvės kriterijams ir padėtų sprendžiant vidinių euro zonos makroekonominių disbalansų keliamus iššūkius. Bendrų Euroobligacijų garantijų struktūra, veikianti kaip valstybių narių valdžios sektoriaus skolos draudimo mechanizmas, leistų bendrai skolai reikšmingai sustiprinti euro zonos makroekonominį ir rinkų stabilumą, finansų sektorių ar tarptautinį euro vaidmenį. Kartu Euroobligacijos kurtų neigiamas paskatas valstybėms narėms didinti išlaidas ir keltų susijusias politines ir teisines rizikas. Apskritai Euroobligacijų emisija visų pirma pareikalautų precedento neturinčio valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo lygio.

Šiame tyrime išreikšti požiūriai ir vertinimai yra asmeninė autoriaus(-ių) nuomonė, nebūtinai atitinkanti oficialią Lietuvos banko poziciją.


Straipsnis anglų kalba

 

Next Generation EU, Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS), optimali valiutos erdvė, bendra skola, saugus turtas, fiskalinė sąjunga, Euroobligacijos, „Mėlynosios“ ir „Raudonosios“ euroobligacijos, valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai (angl. SBBS), Europos stabilumo mechanizmas (ESM), moralinė rizika, fiskaliniai pervedimai, tarptautinis euro vaidmuo