Lietuvos bankas
Bankų veiklos apžvalga (2021 m. III ketv.)
2021-12-15

Bankų veiklos apžvalga (2021 m. III ketv.)

Bankų veiklos apžvalga (2021 m. III ketv.)
0

Apžvalgoje analizuojami pagrindinių bankų ataskaitinio laikotarpio svarbiausi finansiniai rodikliai ir tendencijos, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama informacija apie bankų sektoriaus turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Skelbiama kas ketvirtį.

Bankai, Fintech, Paskolos, AKR, Priežiūra, Bankų sektorius, Specializuotas bankas, Licencijavimas, Indėliai, Kapitalo pakankamumo reikalavimas, LCR, Skolinimas, Bankas