Lietuvos bankas
5360_f970ef77b213e1c0fe13917331cbb671.png
2021-06-16

Bankų veiklos apžvalga (2021 m. I ketv.)

5360_f970ef77b213e1c0fe13917331cbb671.png
0

Apžvalgoje analizuojami pagrindinių bankų ataskaitinio laikotarpio svarbiausi finansiniai rodikliai ir tendencijos, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama informacija apie bankų sektoriaus turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Skelbiama kas ketvirtį.

Bankai, Fintech, Paskolos, AKR, Priežiūra, Bankų sektorius, Specializuotas bankas, Licencijavimas, Indėliai, Kapitalo pakankamumo reikalavimas, LCR, Skolinimas, Bankas