Lietuvos bankas
5256_cbc902a64d403ae4d0c28c54d1f38db9.png
2020-09-14

Bankų veiklos apžvalga (2020 m. II ketv.)

5256_cbc902a64d403ae4d0c28c54d1f38db9.png
0

Apžvalgoje analizuojami pagrindinių bankų ataskaitinio laikotarpio svarbiausi finansiniai rodikliai ir tendencijos, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama informacija apie bankų sektoriaus turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

Skelbiama kas ketvirtį.

Bankai, bankų turtas, paskolų portfelis, dividendai