Lietuvos bankas
4799_b8b0653f0be8a6b839865e19b011e743.png
2017-12-18

Bankų veiklos apžvalga (2017 m. III ketv.)

4799_b8b0653f0be8a6b839865e19b011e743.png
3.3

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.