Lietuvos bankas
1563_8371543368fac134d036981d081432c3.png
2012-05-14

Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų ir nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga (2012 m. balandžio mėn.)

1563_8371543368fac134d036981d081432c3.png
0

Apklausos tikslas – įvertinti įmonių poreikį finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą. Apklausa rengiama nuo 2011 m. du kartus per metus.

Pastaba: nuo 2011 m. balandžio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn. nefinansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo buvo skelbiama kartu su bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų.