Lietuvos bankas
1541_d605bfc542bcf6668ed227662bdd66cf.png
2012-11-14

Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų ir nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo apžvalga (2012 m. balandžio mėn.)

1541_d605bfc542bcf6668ed227662bdd66cf.png
0

Apklausa atliekama norint gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Apklausa rengiama nuo 2006 m. du kartus per metus.

Pastaba: nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgos buvo skelbiamos kartu su nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo rezultatais.