Lietuvos bankas
4893_38e376e872d12e8ccb9d1ba2c9d9c137.png
2018-05-16

Bankų apklausos apžvalga (2018 m. Nr. 1)

4893_38e376e872d12e8ccb9d1ba2c9d9c137.png
0

Apklausa atliekama norint gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Apklausa rengiama nuo 2006 m. du kartus per metus. Pastaba: nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgos buvo skelbiamos kartu su nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo rezultatais.